ประตูม้วน

แผงจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

แผงเหล็กกั้นทางเดิน

ประตูสวิง

แผงจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

รั้วลวดตาข่าย

ตู้เก็บของ / ตู้เก็บของ

ชุดล็อคห้องเก็บของ

ชั้นลอย